Inschrijfpagina basiscursus


Doelgroep: leerkrachten en docenten basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Niveau: hbo werk en/of denkniveau – beginner op het gebied van hoogbegaafdheid
Cursusduur: 3 dagdelen
Totaal: 18 uren waarvan 6 uur zelfstudie
Bij succesvolle afronding wordt een certificaat van deelname certificaat uitgereikt. 

Kosten: €999 per deelnemer bij open inschrijving (min. 7 deelnemers) – €3750,- in company (max 15 deelnemers). Inclusief koffie/thee en cursusmateriaal (hand-out en artikelen), exclusief basisliteratuur.

    De betaling zal geschieden (keuze aankruisen):


    Het betreft een contract voor de duur van de cursus (t/m de laatste bijeenkomst).

    Zie voor annuleringsvoorwaarden de algemene voorwaarden. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail esther@bijzondergewoonbegaafd.nl. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving.

    Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Lees ook: algemene voorwaarden.