Wat doe ik?

Scholing en training – onderwijsontwikkeling| onderwijsgebonden begeleiding | psychosociale behandeling | auteur

 

School | Activiteiten

Scholing en begeleiding

 • Hoogbegaafdheid (in de school en in de klas)
 • (Didactisch) coachen
 • Executieve functies
 • Differentiatie en verrijking
 • Formatief evalueren


Mogelijke vragen rond:

 • (H)erkennen van hoogbegaafde leerlingen
 • Coaching in de klas
 • Differentiatie
 • Executieve functies
 • Formatief evalueren

 

Specifiek hoogbegaafdheid:

 • Herkennen en signaleren
 • Een andere kijk op hoogbegaafdheid
 • Prikkelverwerking bij hoogbegaafdheid
 • Executieve functies en hoogbegaafdheid
 • Dubbel bijzonder
 • (H)erkennen van hoogbegaafdheid
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Verrijkingsopdrachten maken

 

Trainingen

Basiscursus begrijpen en kennen van hoogbegaafde leerlingen

Cursus kennen, begrijpen en coachen van hoogbegaafde leerlingen

Verrijkingscursus begrijpen en kennen van hoogbegaafde leerlingen

(Hoog)begaafd in het onderwijs

Coachen in de klas

Coachen van hoogbegaafde leerlingen

 

Kind | volwassene

Individuele begeleiding/behandeling bij het omgaan met hoogbegaafdheid en eventueel bijkomende vragen.

Vragen bijvoorbeeld op het gebied van perfectionisme, gevoeligheid, kritisch ingesteld zijn of rechtvaardigheidsgevoel. Maar ook vragen over ‘wat betekent het voor mij om (hoog)begaafd te zijn?’. ‘Hoe vind ik mijn weg in de wereld?’

Tijdens de begeleiding/behandeling starten we met het in beeld brengen van kwaliteiten en het formuleren van eigen doelstellingen. Op basis daarvan gaan we afhankelijk van de vraag aan de slag met psycho-educatie, oplossingsgerichte technieken en elementen uit de transactionele analyse (zoals de ‘ok-coral’ – ik oké, jij oké, drivers, strooks etc.).

In de praktijk betekent dit dat ik met kinderen spelenderwijs (met bordspellen, kaartjes en materiaal) werk aan de groei en de ontwikkeling van de kinderen. Steeds kijken we daarbij terug naar de eigen doelen en naar de vooruitgang. Tijdens de behandeling leert het kind over wat het betekent om (hoog)begaafd te zijn voor hem/haar zelf.

Met volwassenen werk ik eveneens aan de hand van de kwaliteiten naar een eigen geformuleerd doel toe. Afhankelijk van de vraag maak ik daarbij gebruik van psycho-educatie, oplossingsgerichte therapeutische technieken zoals de wondervraag én elementen uit de transactionele analyse.

Ouders

Ondersteuning van ouders, zoals bij gesprekken op school en bij begeleiding van uw kind.

Veel ouders hebben vragen als hun kind een begeleidingsvraag heeft. ‘Wat betekent het voor mij als ouder in de opvoeding richting mijn (hoog)begaafde kind?’ of ‘Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden thuis bij het leren?’

Tijdens de begeleiding kijken we regelmatig samen naar de groei en ontwikkeling van uw kind. Hierbij is ruim de gelegenheid om ook vragen van ouders en school onder de aandacht te brengen en te bespreken.

Daarnaast is het mogelijk om aan te sluiten bij gesprekken op school.

 

 

Auteur

 • Boeken voor SWP, van Gorcum en Pica.
 • Artikelen voor Talent, HIQ, van 12-18, Het Jonge kind, Kluwer VO, Prima PO.