Wat doe ik?

Begeleiding | coaching en training | auteur | onderwijsontwikkeling

 

School | Activiteiten

Advisering en begeleiding

 • Hoogbegaafdheid (in de school en in de klas)
 • Executieve functies
 • Differentiatie en verrijking
 • Formatief evalueren


Training

 • (H)erkennen van hoogbegaafde leerlingen
 • Differentiatie
 • Executieve functies
 • Motivatie


Workshops: 

 • Een andere kijk op hoogbegaafdheid
 • Prikkelverwerking bij hoogbegaafdheid
 • Executieve functies en hoogbegaafdheid
 • (H)erkennen van hoogbegaafdheid
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoor sprong
 • Verrijkingsopdrachten maken

Leerling | kind

Individuele begeleiding bij leren leren, perfectionisme, en omgaan met hoogbegaafdheid.

 

Ouders

Ondersteuning van ouders, zoals bij gesprekken op school.

Cursussen

 • Hoogbegaafd en uitgedaagd?
 • Eerste hulp bij huiswerk

 

Regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd.

Auteur

Schrijven van artikelen voor Talent, HIQ, van 12-18, Het Jonge kind, Kluwer VO, Prima PO.