(Hoog)begaafd in het onderwijs

(Hoog)begaafd in het onderwijs

Algemene informatie
Trainers: Esther de Boer
Doelgroep: docenten voortgezet onderwijs en leerkrachten basisonderwijs die (vermoedelijk) (hoog)begaafd zijn (hbo werk en/of denkniveau)
Niveau:  beginners en gevorderden m.b.t. hoogbegaafdheid
Prijs:  €1995 per deelnemer bij open inschrijving (min. 7 deelnemers) – €7500,- in company (max 15 deelnemers). Inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal (hand-out en artikelen), exclusief basisliteratuur.
Cursusduur: 3 dagen – totaal 24 uur waarvan 6 uur zelfstudie

Samenvatting
Je kent het wel. Aan het begin van de vergadering heb je al een oplossing, toch duurt het tot het einde van de vergadering dat iedereen een conclusie trekt (die lijkt op jouw oplossing). Of je ziet heel veel oplossingen voor het omgaan met toetsen binnen school, maar krijgt geen voet aan de grond met jouw analyses en ideeën. Sommige collega’s zeggen tegen je: “Je denkt ook altijd zo moeilijk”. Ieder jaar dezelfde methodelessen moeten bieden is niet aan jou besteed en je geeft je lessen het liefst zelf creatief vorm aan de hand van de lesdoelen. Je houdt van buiten de kaders denken wanneer een leerling dit nodig heeft, jij zoekt naar mogelijkheden waar een ander grenzen waarneemt. Werken in een geprotocolleerd systeem voelt voor jou soms als werken met een voet op de rem.

Te vaak haken docenten af hierdoor in het onderwijs. En dit is eeuwig zonde. Het onderwijs heeft mensen nodig zoals jij!

In deze cursus leer je je eigen (hoog)begaafdheid kennen en leer je om uitdagende situaties te analyseren en een weg te vinden om hiermee om te gaan. Dit doen we op basis van kennis over (hoog)begaafdheid, emoties en prikkelverwerking. Maar ook door het leren van onder andere Oplossingsgerichte technieken, technieken uit de Transactionele Analyse, principes vanuit ACT.

 

Evaluatie en toetsing

Beginsituatie
Bij de start van de trainingen breng je je eigen beginsituatie in beeld. Je omschrijft waar je staat en geeft ook aan welke stappen je wilt gaan zetten. Hiermee worden jouw persoonlijke leerdoelen concreet. We koppelen deze leerdoelen regelmatig terug tijdens de bijeenkomsten. Zo houd je zicht op je leerproces.

Huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten
De cursus “(hoog)begaafd in het onderwijs” kent kleine huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en na elke bijeenkomst ga je aan de slag met datgene wat je in de bijeenkomst geleerd hebt. Dit koppelen we in de eerstvolgende bijeenkomst terug. Je krijgt feedback van je mededeelnemers en van je trainer. Tijdens de bijeenkomsten is het verder mogelijk om feedback te vragen of een intervisievraag te stellen.

Eindevaluatie
Alle trainingen sluiten af met een eindevaluatie. In deze eindevaluatie kijk je terug naar je eigen leerproces en benoem je de stappen die je hebt gezet vanaf het begin van de training.

Bijeenkomst 1

“Wat is (hoog)begaafdheid, wat herken ik in mezelf (ik)?”
28 juni 2023: kennismaken, wat is (hoog)begaafdheid en hoe kijk ik er tegen aan?

Doelstellingen deelnemers

 • hebben kennis van het begrip (hoog)begaafdheid;
 • weten welke theorieën er zijn op het gebied van (hoog)begaafdheid;
 • kunnen de belangrijkste kenmerken van (hoog)begaafdheid benoemen;
 • kennen de gevoeligheden van Dabrowski;
 • kunnen een mening vormen over prikkelverwerking bij (hoog)begaafden;
 • hebben inzicht in strategieën die (onbewust) ingezet kunnen worden om je staande te houden in een (niet passende) werkomgeving
 • weten wat onderpresteren is en hoe dit zich kan uiten bij (hoog)begaafden;
 • zijn in staat om situaties te analyseren waarin zij zelf effectiever zouden kunnen werken;
 • stellen leerdoelen op en een plan om zelf te werken aan persoonlijke effectiviteit in hun werk;

Bijeenkomst 2

“Aan het werk (de omgeving)”
Wat hebben (hoog)begaafden nodig?

 Doelstellingen deelnemers:

 • weten wat ze zelf nodig hebben in hun werk
 • kennen eigen kwaliteiten en uitdagingen
 • leren welke drivers/werkstijlen belangrijk zijn in hun werk
 • kunnen situaties analyseren en zichzelf in hun kracht zetten (ik oké, jij oké)
 • kennen de mindsets van Carol Dweck en kunnen deze (flexibel) naar eigen situatie vertalen
 • kunnen oplossingsgerichte vragen toepassen in hun werk en in gesprekken met collega’s

Bijeenkomst 3:

“In de praktijk (de wereld)”
Doelstellingen deelnemers:

 • Analyseren eigen (hoog)begaafdheid, emoties en prikkelgevoeligheid (Dabrowski) en verlenen hieraan betekenis voor in de praktijk en het leven
 • Analyseren praktijksituaties
 • Kunnen een plan maken om mee te werken in de praktijk
 • Hebben kennis van technieken om een goede balans te behouden tussen het spanningsveld van verwachtingspatronen en eigen behoeften (bijvoorbeeld oplossingsgericht denken, denken vanuit de Transactionele Analyse, G-denken, helpende gedachten, kracht van taal, technieken uit de ACT etc)
 • Kunnen deze technieken toepassen op hun eigen situatie

 

Basisliteratuur:

 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op (hoog)begaafdheid. SWP: Amsterdam.
 • Ven, van der R. (2021). (hoog)begaafd in praktijk. Versterken van persoonlijk leiderschap bij (hoog)begaafde volwassenen. BigbusinessPublishers
 • Cauffman, L. (2022). Oplossingsgericht werken voor de klas. Pica: Huizen.

 

Verdiepingsliteratuur

 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Kieboom, T. (2007). (hoog)begaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Siaud-Facchin, J. (2022). Te intelligent om gelukkig te zijn? Hoogbegaafdheid bij volwassenen. Balans: Amsterdam.
 • SLO (2014), talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Webb, J. (2013) Misdiagnoses van (hoog)begaafden. Assen: Koninklijke van Gorcum
 • Webb, J. (2013). Searching for meaning. Tucson: GPP