Basiscursus

Basiscursus begrijpen en kennen van hoogbegaafde leerlingen

Algemene informatie
Doelgroep: leerkrachten en docenten basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Niveau: hbo werk en/of denkniveau – beginner op het gebied van hoogbegaafdheid
Cursusduur: 3 dagdelen
Totaal: 18 uren waarvan 6 uur zelfstudie
Bij succesvolle afronding wordt een certificaat van deelname certificaat uitgereikt. 

Kosten: €999 per deelnemer bij open inschrijving (min. 7 deelnemers) – €3750,- in company (max 15 deelnemers). Inclusief koffie/thee en cursusmateriaal (hand-out en artikelen), exclusief basisliteratuur.

Evaluatie en toetsing

Beginsituatie
Bij de start van de trainingen breng je je eigen beginsituatie in beeld. Je omschrijft waar je staat en geeft ook aan welke stappen je wilt gaan zetten. Hiermee worden de leerdoelen concreet. We koppelen deze leerdoelen regelmatig terug tijdens de bijeenkomsten. Zo houd je zicht op je leerproces.

Huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten
De basistraining en de verrijkingstraining kennen huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten. Na elke bijeenkomst ga je aan de slag met datgene wat je in de bijeenkomst geleerd hebt. Dit koppelen we in de eerstvolgende bijeenkomst terug. Je krijgt feedback van je mededeelnemers en van je trainer. Tijdens de bijeenkomsten is het verder mogelijk om feedback te vragen of een intervisievraag te stellen.

Eindevaluatie
Alle trainingen sluiten af met een eindevaluatie. In deze eindevaluatie kijk je terug naar je eigen leerproces en benoem je de stappen die je hebt gezet vanaf het begin van de training.

Bijeenkomst 1

Wat is hoogbegaafdheid?
Kennismaken, wat is hoogbegaafdheid en hoe kijk ik daar tegen aan?


Doelstellingen

 • hebben kennis van het begrip (hoog)begaafdheid;
 • kunnen de belangrijkste kenmerken van (hoog)begaafdheid benoemen;
 • hebben inzicht in de ontwikkeling van (hoog)begaafdheid bij leerlingen (van potentie naar leren en presteren);
 • kunnen (hoog)begaafde leerlingen herkennen;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 1, 2, 3.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 1 en 2.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Kieboom, T. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Bijeenkomst 2

Signaleren en onderpresteren
Hoe herken ik hoogbegaafde onderpresteerders?


Doelstellingen

 • kunnen (hoog)begaafde leerlingen herkennen;
 • zijn op de hoogte van de wetenschap over de hersenen van hoogbegaafden;
 • weten hoe ze kunnen signaleren met de profielen van Betts & Neihart en kunnen deze toepassen;
 • weten wat onderpresteren is en kunnen dit herkennen;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 4, 6 en 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 3, 6.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E. de (2011). Begrijp je me? Leraarcompetenties bij het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Scriptie in het kader van de ECHA-opleiding, ITS/Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Nijmegen.
 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Kieboom, T. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Rimm, S. (2008). Why Bright Kids Get Poor Grades. Tucson: GPP
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Bijeenkomst 3

Compacten en verrijken in de klas
Hoe begeleid ik leerlingen in de klas?


Doelstellingen

 • weten hoe ze de beginsituatie van leerlingen in kaart kunnen brengen;
 • kennen de taxonomie van Bloom en kunnen deze toepassen in de les;
 • weten welke eisen er zijn aan goede verrijkingsopdrachten;
 • kunnen verrijkingsopdrachten maken.

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 8.

 

Verdiepingsliteratuur: