Klachtenregeling onderwijs

Kwaliteit en klachtenregeling onderwijs

Dienstverlening
Regelmatig wordt de tevredenheid van de klanten geëvalueerd. Bijvoorbeeld na afronding van een traject, cursus of scholing. In de evaluatie vragen we naar het leereffect bij de klant of deelnemer en naar mogelijke verbeterpunten voor het traject of de trainer. Groei staat voorop.

We kijken kritisch naar de dienstverlening. Doen we wat we doen ook goed? Het is leuk om complimenten te ontvangen. Daarnaast is het belangrijk om van feedback te groeien als onderneming. U kunt uw compliment of feedback doorgeven via info@bijzondergewoonbegaafd.nl

Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat u niet of minder tevreden bent. Via info@bijzondergewoonbegaafd.nl kunt u deze ontevredenheid met Bijzonder Gewoon Begaafd delen, zodat wij er iets aan kunnen doen. Allereerst zullen we de ontevredenheid bespreken die u als klant ervaart. Binnen een week nemen wij contact met u op over de klacht. Als we er samen niet uitkomen dan zal een onafhankelijke derde (Leren en Creëren, info@leren-creeren.nl) ingeschakeld worden voor een gesprek. De uitspraak hiervan is bindend.

Het streven is de klacht binnen de wettelijk verplichte termijn van zes weken te hebben afgehandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met vier weken. Indien er met vier weken verlengd wordt ontvangt u over de reden hiervan bericht. In de brief wordt ook een indicatie gegeven van wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten en (de wijze) van afhandeling worden altijd vertrouwelijk behandeld en zullen door Bijzonder Gewoon Begaafd worden geregistreerd voor de duur van 2 jaar.