Cursus kennen, begrijpen en coachen

Cursus kennen, begrijpen en coachen van hoogbegaafde leerlingen

Algemene informatie
Doelgroep: hb – coördinatoren/ coaches en specialisten, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zorgcoördinatoren en ib’ers
Niveau: hbo werk en/of denkniveau – beginner en gevorderd op het gebied van hoogbegaafdheid
Cursusduur: 6 dagdelen
Totaal: 36 uren waarvan 12 uur zelfstudie

Prijs:  €1995 per deelnemer bij open inschrijving (min. 7 deelnemers) – €7500,- in company (max 15 deelnemers). Inclusief koffie/thee en cursusmateriaal (hand-out en artikelen), exclusief basisliteratuur.

Evaluatie en toetsing

Beginsituatie
Bij de start van de trainingen breng je je eigen beginsituatie in beeld. Je omschrijft waar je staat en geeft ook aan welke stappen je wilt gaan zetten. Hiermee worden de leerdoelen concreet. We koppelen deze leerdoelen regelmatig terug tijdens de bijeenkomsten. Zo houd je zicht op je leerproces.

Huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten
De traininingen kennen huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten. Na elke bijeenkomst ga je aan de slag met datgene wat je in de bijeenkomst geleerd hebt. Dit koppelen we in de eerstvolgende bijeenkomst terug. Je krijgt feedback van je mededeelnemers en van je trainer. Tijdens de bijeenkomsten is het verder mogelijk om feedback te vragen of een intervisievraag te stellen.

Eindpresentatie
De training ‘kennen, begrijpen en coachen van hb leerlingen’ sluit je af met een eindpresentatie. Deze eindpresentatie duurt maximaal 15 minuten en gaat over een onderwerp uit één van de bijeenkomsten. Je laat hierin zien dat je de theorie heb weten te vertalen naar de praktijk van de school.
De manier van presenteren is vrij (powerpoint, een lied, een gedicht etc), zolang je een goede theoretische onderbouwing laat zien. Naar aanleiding van de presentatie krijg je feedback van je mededeelnemers en van de trainer.

Eindevaluatie
Alle trainingen sluiten af met een eindevaluatie. In deze eindevaluatie kijk je terug naar je eigen leerproces en benoem je de stappen die je hebt gezet vanaf het begin van de training.

Bijeenkomst 1

Wat is hoogbegaafdheid?
Kennismaken, wat is hoogbegaafdheid en hoe kijk ik daar tegen aan?


Doelstellingen

 • hebben kennis van het begrip (hoog)begaafdheid
 • weten welke theorieën er zijn op het gebied van (hoog)begaafdheid
 • kunnen de belangrijkste kenmerken van (hoog)begaafdheid benoemen

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 1, 2.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 1 en 2.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Kieboom, T. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 •  Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Bijeenkomst 2

Signaleren en prikkelverwerking
Hoogbegaafd ‘zijn’ in de klas.


Doelstellingen

 • hebben inzicht in de ontwikkeling van (hoog)begaafdheid bij leerlingen (van potentie naar leren en presteren)
 • kunnen (hoog)begaafde leerlingen herkennen;
 • kennen de gevoeligheden van Dabrowski;
 • kunnen een mening geven over prikkelverwerking bij hoogbegaafden;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 3, 4.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 6.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Kieboom, T. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Webb, J. (2013) Misdiagnoses van hoogbegaafden. Assen: Koninklijke van Gorcum
 • Webb, J. (2013). Searching for meaning. Tucson: GPP

Bijeenkomst 3

Signaleren en onderpresteren
Van potentie naar succes


Doelstellingen

 • zijn op de hoogte van de wetenschap over de hersenen van hoogbegaafden;
 • weten hoe ze kunnen signaleren met de profielen van Betts & Neihart en kunnen deze toepassen;
 • weten wat onderpresteren is en kunnen dit herkennen;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 5.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Kieboom, T. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Rimm, S. (2008). Why Bright Kids Get Poor Grades. Tucson: GPP
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl

 

Bijeenkomst 4

Compacten en verrijken in de klas
Komt iedereen tot zijn recht?


Doelstellingen

 • weten waarom compacten en verrijken belangrijk is;
 • weten hoe ze de beginsituatie van leerlingen in kaart kunnen brengen;
 • kennen de taxonomie van Bloom en kunnen deze toepassen in de les;
 • weten welke eisen er zijn aan goede verrijkingsopdrachten;
 • kunnen verrijkingsopdrachten maken.

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 8.

 

Verdiepingsliteratuur:

Bijeenkomst 5

Executieve functies en metacognitie
Over leren van hoogbegaafde leerlingen


Doelstellingen

 • weten welke executieve functies er zijn;
 • weten welke functies bij hoogbegaafden vooral een rol spelen;
 • kennen voorwaarden om te werken met executieve functies;
 • kunnen executieve functies begeleiden en trainen in de klas;
 • weten welke rol metacognitie speelt bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 7.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Dawson & Guare (2009). Slim maar…. Hogrefe uitgevers BV.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Rimm, S. (2008). Why Bright Kids Get Poor Grades. Tucson: GPP
 • Shore, B.M. & Dover, A.C. (1987). Metacognition, Intelligence and Giftedness. Gifted Child Quarterly, 31, 1, 37-39.
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Webb, J. (2013) Misdiagnoses van hoogbegaafden. Assen: Koninklijke van Gorcum

Bijeenkomst 6

Coachen
Oplossingsgericht coachen binnen en buiten de klas


Doelstellingen

 • kennen de mindsets van Carol Dweck en kunnen deze inzetten bij de coaching;
 • weten wat begaafde leerlingen nodig hebben;
 • hebben kennis gemaakt met oplossingsgerichte coachingstechnieken;
 • kunnen oplossingsgerichte coachingstechnieken toepassen in de begeleiding;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 4, 6.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 3,4 en 5.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E. de (2011). Begrijp je me? Leraarcompetenties bij het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Scriptie in het kader van de ECHA-opleiding, ITS/Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Nijmegen.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Webb, J. (2013). Searching for meaning. Tucson: GPP