Verrijkingscursus

Verrijkingscursus begrijpen en kennen van hoogbegaafde leerlingen

Algemene informatie
Doelgroep: leerkrachten en docenten basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Niveau: hbo werk en/of denkniveau – gevorderd (minimaal een basiscursus hoogbegaafdheid gevolgd)
Cursusduur: 3 dagdelen
Totaal: 18 uren waarvan 6 uur zelfstudie

Prijs:  €999,- per deelnemer bij open inschrijving (min. 7 deelnemers) – €3750,- in company (max 15 deelnemers). Inclusief koffie/thee en cursusmateriaal (hand-out en artikelen), exclusief basisliteratuur.

Evaluatie en toetsing

Beginsituatie
Bij de start van de trainingen breng je je eigen beginsituatie in beeld. Je omschrijft waar je staat en geeft ook aan welke stappen je wilt gaan zetten. Hiermee worden de leerdoelen concreet. We koppelen deze leerdoelen regelmatig terug tijdens de bijeenkomsten. Zo houd je zicht op je leerproces.

Huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten
De basistraining en de verrijkingstraining kennen huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten. Na elke bijeenkomst ga je aan de slag met datgene wat je in de bijeenkomst geleerd hebt. Dit koppelen we in de eerstvolgende bijeenkomst terug. Je krijgt feedback van je mededeelnemers en van je trainer. Tijdens de bijeenkomsten is het verder mogelijk om feedback te vragen of een intervisievraag te stellen.

Eindevaluatie
Alle trainingen sluiten af met een eindevaluatie. In deze eindevaluatie kijk je terug naar je eigen leerproces en benoem je de stappen die je hebt gezet vanaf het begin van de training.

Bijeenkomst 1

Signaleren en prikkelverwerking
Zijnskenmerken van hoogbegaafde leerlingen


Doelstellingen

 • kennen de gevoeligheden van Dabrowski;
 • kunnen een mening geven over prikkelverwerking bij hoogbegaafden;
 • weten wat onderpresteren is en hoe dit zich uit bij hoogbegaafde leerlingen;
 • kunnen een plan maken om een leerling te begeleiden bij onderpresteren;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 3,4 en 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 6.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Kieboom, T. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Rimm, S. (2008). Why Bright Kids Get Poor Grades. Tucson: GPP
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Webb, J. (2013) Misdiagnoses van hoogbegaafden. Assen: Koninklijke van Gorcum
 • Webb, J. (2013). Searching for meaning. Tucson: GPP

Bijeenkomst 2

Executieve functies en metacognitie.
Het belang van metacognitie bij hoogbegaafde leerlingen


Doelstellingen

 • weten welke executieve functies er zijn;
 • weten welke functies bij hoogbegaafden vooral een rol spelen, met name metacognitie;
 • kennen voorwaarden om te werken met executieve functies;
 • kunnen executieve functies begeleiden en trainen in de klas;

 
Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 7.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Dawson & Guare (2009). Slim maar…. Hogrefe uitgevers BV.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Rimm, S. (2008). Why Bright Kids Get Poor Grades. Tucson: GPP
 • Shore, B.M. & Dover, A.C. (1987). Metacognition, Intelligence and Giftedness. Gifted Child Quarterly, 31, 1, 37-39.
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Bijeenkomst 3

Coachen en begeleiden
Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig?


Doelstellingen

 • kennen de mindsets van Carol Dweck en kunnen deze inzetten bij de coaching
 • weten wat begaafde leerlingen nodig hebben
 • hebben kennis gemaakt met oplossingsgerichte coachingstechnieken
 • kunnen oplossingsgerichte coachingstechnieken toepassen in de begeleiding

 

Literatuur

Basisliteratuur:
 • Althuizen, M. e.a. (2015). Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Amsterdam: SWP. Hoofdstuk 4 en 7.
 • Bakx, A. e.a. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Koninklijke van Gorcum. Hoofdstuk 3, 4 en 5.

 

Verdiepingsliteratuur:
 • Boer, E. de (2011). Begrijp je me? Leraarcompetenties bij het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Scriptie in het kader van de ECHA-opleiding, ITS/Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Nijmegen.
 • Boer, E.de. e.a. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. Amsterdam: SWP.
 • Dawson & Guare (2009). Slim maar…. Hogrefe uitgevers BV.
 • Kieboom. T. (2012). Jij kan beter. Witsand uitgevers.
 • Kieboom, T en K. Venderickx (2017) Meer dan intelligent. Tielt: Lannoo.
 • Rimm, S. (2008). Why Bright Kids Get Poor Grades. Tucson: GPP
 • SLO (2014), www.talentstimuleren.nl
 • Webb, J. (1982). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Koninklijke van Gorcum.