Inschrijfpagina (Hoog)begaafd in het onderwijs cursus


Trainers: Esther de Boer
Doelgroep: docenten voortgezet onderwijs en leerkrachten basisonderwijs die (vermoedelijk) (hoog)begaafd zijn (hbo werk en/of denkniveau)
Niveau: beginners en gevorderden m.b.t. hoogbegaafdheid
Prijs:  €1995 per deelnemer bij open inschrijving (min. 7 deelnemers) – €7500,- in company (max 15 deelnemers). Inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal (hand-out en artikelen), exclusief basisliteratuur.
Cursusduur: 3 dagen – totaal 24 uur waarvan 6 uur zelfstudie

    De betaling zal geschieden (keuze aankruisen):


    Het betreft een contract voor de duur van de cursus (t/m de laatste bijeenkomst).

    Zie voor annuleringsvoorwaarden de algemene voorwaarden. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail esther@bijzondergewoonbegaafd.nl. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving.

    Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Lees ook: algemene voorwaarden.