Overige publicaties

Boer, E.de, Deskundigheidsbevordering van leerkrachten, column in ‘Talent’, januari 2009.

Boer, E.de en B. van Kuik (2006), DITO (Draaischijf Integrale Toetsing en Opdrachten, KPC groep, Den Bosch.

Boer, E. de e.a. (2005),Talentvol determineren, KPC groep, Den Bosch.

Boer, E. de en H. Coppes (2004), Een nieuw design voor het havo, Toolkit onderwijspraktijk, Wolters Kluwer.

Boer, E. de e.a. (2004),Solo of samen; over teams in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, VSLPC.

Boer, E. de (2003), Teamwerk in de tweede fase, in: 12-18, uitgave van de LPC.

Boer, E. de (2002), De kloof tussen school en omgeving, in: 12-18, uitgave van LPC.

Boer, E. de (2001), Tijd voor vaardigheden, in: 12-18, uitgave van LPC.

Boer, de E. en B. van Hoven (2000), Gebiedsanalyse in Tweede Fase: Onderzoek in eigen omgeving, in: Geografie Educatief, Utrecht

Boer, de E (1999) e.a., Natuur en Milieu havo, Wolters Noordhoff, Groningen

Boer, de E (1999) e.a., Mens en Milieu VWO, Wolters Noordhoff, Groningen

Hoven, B. van en E. de Boer (2001), Student Empowerment through Area Analysis’, in: Journal of Geography in Higher Education, vol. 25, no 1, p 83-93.