Inschrijfpagina cursus algemeen

  Inschrijfformulier

  Welke cursus wil je volgen?

  Afwijkend factuuradres

  Gegevens deelnemer

  Zie voor annuleringsvoorwaarden de algemene voorwaarden. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail esther@bijzondergewoonbegaafd.nl. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving.

  Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Lees ook: algemene voorwaarden.